Weekly Dinner Menu

Friday
Mar152019

Weekly Dinner Menu Week Commencing Monday 18th March 2019

Monday/Dydd Llun

Pasta bolognaise, garlic bread/Pasta bolonês, bara garlleg

Or/Neu

Vegetable spring rolls, noodles/Rholiau llysiau’r gwanwyn, nŵdls

Fruit topped pancake & ice cream/Crempogen gyda ffrwyth a hufen iâ

 

Tuesday/Dydd Mawr

Big breakfast wrap /Gorchudd brecwast mawr                                                                             

Or/Neu

Vegetable pizza pinwheel/Cylch pitsa llysiau

  Baked hash brown, baked beans/Briwgig pôb, ffa pôb                                                      

Fruit sponge, custard/Sbwnj ffrwythau a chwstard

 

Wednesday/Dydd Mercher

Roast chicken dinner /Cinio cig eidion rhost

Roast or mashed potatoes, cauliflower and broccoli

Tatws rhost a stwnsh, blodfresych a brocoli

Or/Neu

Tomato pasta bake/Pasta thomatos yn y ffwrn

Krispie cake/Cacen greisionllyd                                                                  

 

Thursday/Dydd Iau

Fish fillet /Ffiled pysgodyn,

Or/Neu

Vegetable burrito/Burrito llysiau

potato wedges & sweetcorn/ tatws yn y popty, ŷd melys

Fruit flapjack/Flapjac ffrwythau

 

Friday/Dydd Gwener

Hot dog/Cŵn Poeth

Or/Neu

Vegetarian sausage/Selsig llysieuol

Chipped potatoes/Sglodion

Red nose cake/cacen trwyn coch

Available daily: jacket potatoes, selection of sandwiches, fresh fruit, yoghurt

Ar gael bob dydd: Tatws pob, dewis o frechdanau, ffrrwythau ffres, iogwrt