Weekly Dinner Menu

Friday
Nov082019

Weekly Dinner Menu Week Commencing Monday 11th November 2019

Monday/Dydd Llun

Pasta bolognaise /Pasta bolonês

Or/Neu

Quorn keema curry with rice/Cyrri keema quorn

Summer fruit crumble/cronfa ffrwuthaur haf

 

Tuesday/Dydd Mawr

Big breakfast wrap /Gorchudd brecwast mawr                                                                             

Or/Neu

Vegetable pizza pockets/Pocedi pitsa llysieuol

  Baked hash brown, baked beans/Briwgig pôb, ffa pôb                                                      

Fruit sponge, custard/Sbwnj ffrwythau a chwstard

 

Wednesday/Dydd Mercher

Roast dinner /Cinio rhost

Roast or mashed potatoes, seasonal vegetables/Twtws rhost a stwnsh,

llysiau tymhorol

Or/Neu

Tomato pasta bake/Pasta thomatos yn y ffwrn

Fruit flapjack/Fflapjac ffrwythau

 

Thursday/Dydd Iau

Fish fillet /Ffiled pysgodyn,

Or/Neu

Meat free cottage pie/bwthyn heb gig

potato wedges & sweetcorn/ tatws yn y popty, ┼Ěd melys

Fresh fruit & yoghurt/Ffrwythau ffres a iogwrt

 

Friday/Dydd Gwener

Beef burger/Byrgyr cig eidion

Or/Neu

Veggie finger wrap/Wrap bysedd llysiau

Chipped potatoes, veggie sticks/Sglodion, ffyn llysiau

Cooks baked biscuit/Bisged y gogyddes

Available daily: jacket potatoes, selection of sandwiches, fresh fruit, yoghurt

Ar gael bob dydd: Tatws pob, dewis o frechdanau, ffrrwythau ffres, iogwrt