Weekly Dinner Menu

Friday
Nov162018

Weekly Dinner Menu Week Commencing Monday 19th November 2018

Monday/Dydd Llun

Home baked pizza/Pitsa cartref

Or/Neu

Salmon goujons/Goujons eog

Sauté potatoes sweetcorn & coleslaw/Ŷd melys a cholslo

Mandarins & ice cream/Mandarin a hufen iâ

Tuesday/Dydd Mawrth

Meatballs in tomato sauce & pasta swirls

Peli cig mewn saws tomato a Chwyrliadau pasta

Or/Neu

Vegetable fajita or cheese/tuna wrap, herby diced potatoes & broccoli

Gorchudd fajita llysiau, caws/tiwna gorchudd deli, ciwbiau o datwus a pherysiau

Bakewell slice and custard/Tarten Bakewell a chwstard

Wednesday/Dydd Mercher

Roast turkey dinner/Cinio twrci rhost

Or/Neu

Homemade veg soup & crusty filled ½ baguette

Cawl cartref, ½ Baguette llenwad

Shortbread biscuit/Teisen frau

Thursday/Dydd Iau

Cheesy pasta peas & bacon/Pasta caws pys a bacwn

Or/Neu

Fishcake, potato wedges, peas & sweetcorn

Cacen pysgod  talpiau tatws, pys ac ŷd melys

Chocolate cake, chocolate sauce/Cacen siocled a saws siocled

Friday/Dydd Gwener

Chicken nuggets / Nygets Cyw Iâr

Or/Neu

½ Panini cheese & tuna/½ Panini caws a thiwna

Chipped potatoes/Sglodion

Fruit cupcake/Cacen ffrwythau

 

Available daily: jacket potatoes, selection of sandwiches, fresh fruit, yoghurt

Ar gael bob dydd: Tatws pob, dewis o frechdanau, ffrrwythau ffres, iogwrt